Odlukom Vlade Republike Hrvatske raspisani su prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika i zamjenika Grada Gline koji će se održati dana 20.prosinca 2015.godine.

Izbori se raspisuju nakon iznenadne i tragične smrti gradonačelnika Milana Bakšića u rujnu 2015.godine.

Time će građani Gline, nakon već jednom održanih prijevremenih izbora u ožujku 2014.godine uslijed nedonošenja godišnjeg proračuna za 2014.godinu niti odluke o privremenom financiranju, ponovno birati gradonačelnika i njegova zamjenika koji će obnašati dužnost do redovitih izbora u svibnju 2017.godine.

Izborni proces započinje 19.studenog 2015.godine.

Odluku Vlade Republike Hrvatske sa sjednice održane 29.listopada 2015.godine možete vidjeti na sljedećoj internetskoj stranici :

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2314.htm

a mišljenje i naputak Ministarstva uprave Republike Hrvatske o prijevremenim izborima i proračunu možete vidjeti u privitku.

[list type=”arrow”]

[/list]