Prijevremeni izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Gline Prijevremeni izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Gline
Prijevremeni izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Gline

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
Nositelj liste: NIKOLA ĐUKIĆ

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS
Nositelj liste: mr.sc. DUŠAN BJELAJAC, dr.

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU
Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ, dr.stom.

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA – HZ
Nositelj liste: TOMISLAV BOBETA

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ, oec.

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.