[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/zbirna-gradonacelnik.pdf” target=”_blank”]ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA GLINE[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/zbirna-gradsko-vijece.pdf” target=”_blank”]ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-a-hss.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
Nositelj liste: NIKOLA ĐUKIĆ
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-dps.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS
Nositelj liste: mr.sc. DUŠAN BJELAJAC, dr.
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-hdz-hsp-as-hss.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-hns-udu.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU
Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ, dr.stom.
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-hsls-hsu-sdp.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-hz.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA – HZ
Nositelj liste: TOMISLAV BOBETA
[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/rjesenje-gradsko-vijece-sdss.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ, oec.
[/button]