Gradonačelnik Milan Bakšić uputio je dana 18.travnja 2014.godine prijedlog Dnevnog reda za sjednicu Gradskog vijeća koja bi se trebala održati krajem ovoga mjeseca, sukladno ovlastima koje su propisane Poslovnikom Gradskog vijeća, Statutom Grada Gline i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kao što je ranije višekratno naglašavao, i ovim putem traži se donošenje odluke o osnivanju nove tvrtke za isključivo obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje što je osnovni preduvjet za sudjelovanje u državnim projektima izgradnje komunalne infrastukture i vodnih građevina, ali i zakonska obveza.

Pored toga, Gradonačelnik predlaže donošenje Proračuna Grada Gline za 2014.godinu sa pripadajućim aktima kao i definiranje poduzetničkih zona koje će pripomoći budućem gospodarskom razvoju Grada.

Kompletan sadržaj gradonačelnikovog prijedloga možete pogledati u nastavku.

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/04/dopis.pdf” target=”_blank”]Dopis – Prijedlog dnevnog reda[/button]