Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.