Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.