Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2021.