Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu