Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2021.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2021.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2021.