Sukladno članu 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97. i 174/04) zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije proglasio je elementarnu nepogodu – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom 23. i 24. listopada 2014. godine Odlukom o proglašenju elementarne nepogode 04 –Poplava na području Grada Glina, Grada Petrinja, Općine Lekenik i Općine Topusko KLASA: 361-07/14-01/14, URBROJ: 2176/01-01-14-1 od 30. listopada 2014. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i točki A.8 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (“Narodne novine“ broj 96/98.) Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Gline zaprimati će prijave štete od elementarne nepogode do 07. studenog 2014. godine  u zgradi Grada Gline, Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Informacije vezne na prijavu štete mogu se dobiti u sobi broj 11, 12 i 2 u Gradu Glini ili na brojeve telefona 044/551-617, 044/551-616 i 044/551-609.

Prijave  se podnose na obrascu prijave (Obrazac–EN-P) koji se može preuzeti u Gradu Glini ili na Internet stranici Grada Gline www. grad-glina.hr

PREDSJEDNIK GRADSKOG POVJERENSTVA
Đuro Stojić

[list type=”check”]

[/list]