Plan provedbe preventivne jesenske deratizacije na području Grada Gline