REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADONAČELNIK
KLASA: 340-05/13-01/01
URBROJ: 2176/20-04-14-12
Glina,  03. siječanj 2014. godine

ČAZMATRANS PROMET  d.o.o.
43 240 Čazma
M. Novačića 10

PREDMET: Ugovor o subvencioniranju troškova prijevoza

-Obavijest, dostavlja se
Ugovor o subvencioniranju troškova prijevoza  na relaciji Glina-Gornja Bučica-Desni

Degoj-Ilovačak zaključen 10. siječanja 2013. godine ne primjenjuje se od 31. prosinca 2013. godine. S obzirom da Gradsko vijeće Grada Gline nije prihvatilo proračun za 2014. godinu, nemamo osigurana sredstva za zaključivanje novog ugovora za 2014. godinu. Kada se steknu uvjeti za korištenje predmetne usluge pravovremeno ćemo Vas izvijestiti i razmotriti mogućnosti potpisivanja novog ugovora.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

 

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/01/20140107153008.pdf” target=”_blank”]Prestanak subvencioniranja prijevoza  na relaciji Glina-Gornja Bučica-Desni Degoj[/button]