S obzirom na to da su Osnovna škola Glina i Dječji vrtić Bubamara iskazali potrebu za radom defektologa, psihologa, socijalnog radnika i logopeda sa osnovnoškolskom i vrtićkom djecom, a ova zanimanja su deficitarna na području Grada, ali i čitave Županije, Grad Glina već duže vrijeme traži rješenje za navedeno.

Rješenje je pronađeno kroz suradnju sa SOS Dječjim selom Lekenik koje će osigurati dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu.

Projekt je nazvan “Glina za 5”, a zadovoljstvo početkom njegove provedbe izrazila je i zamjenica gradonačelnika Grada Gline doktorica Sanja Štingl Vlašić. Istaknula je kako je Grad Glina osigurao sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna za rad logopeda i prostor veličine 150 kvadrata u Dječjem vrtiću Bubamara za individualni i grupni rad s glinskom osnovnoškolskom i vrtićkom djecom, odnosno za provođenje aktivnosti u sklopu ovog projekta. Sva djeca kao i tim stručnjaka imati će idealne uvjete za realizaciju svojih aktivnosti.