[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/05/rjesenje-zbirna-zamjenik-gradonacelnika-manjine1.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GLINE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-66
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ANGELINA RELIĆ, ĐURO RELIĆ, ILIJA GAVRILOVIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GLINE
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Kandidat:
ŽELJKO GAVRILOVIĆ; SRBIN; GLINA, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 12; rođ. 03.07.1959; OIB: 72426510039; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-65
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  BORISLAV MEANDŽIJA, RADE VEKIĆ, SINIŠA BAŽDAR, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GLINE
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Kandidat:
MILAN MRKALJ, dipl.iur.; SRBIN; GLINA, SISAČKA ULICA 3; rođ. 13.04.1949; OIB: 32851623403; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-67
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GLINE
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Kandidat:
ĐURO STOJIĆ; SRBIN; GLINA, ULICA PAVLA LEBERA 9; rođ. 15.02.1955; OIB: 06918463507; M

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Predlagatelj:

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-70
U Glini, 03. svibnja 2013. godine

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo GLINE, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GLINE
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

1.    Kandidat: ŽELJKO GAVRILOVIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
2.    Kandidat: MILAN MRKALJ, dipl.iur.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
3.    Kandidat: ĐURO STOJIĆ
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GLINE

KATARINA ŽUK v.r.