[button color=”eg. black, red, blue, orange, green, light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/05/rjesenje-zbirno-gradsko-vijece-grada-glina.pdf” target=”_blank”]PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-57
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositeljica liste: SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ dr.med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ, dr.med.; HRVATICA; GLINA, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 12; rođ. 12.02.1969; OIB: 37318683704; Ž
2. DARIO ŽINIĆ; HRVAT; GLINA, RUNJANINOVA ULICA 7; rođ. 25.06.1985; OIB: 91687496201; M
3. MARIO SPAJIĆ, dipl.uč.; HRVAT; GLINA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA 28; rođ. 30.06.1983; OIB: 46312379863; M
4. IRENA CRNKOVIĆ, bacc.; HRVATICA; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 61; rođ. 01.05.1988; OIB: 36079673600; Ž
5. ŠTEFICA ŠEBEK; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 119; rođ. 02.01.1971; OIB: 41768361177; Ž
6. IVAN PRAJDIĆ; HRVAT; GLINA, JUKINAČKA ULICA 32; rođ. 04.05.1949; OIB: 84748638356; M
7. TIHOMIR CEKOVIĆ, dipl.ing.; HRVAT; GLINA, ULICA ANTE KOVAČIĆA 20; rođ. 14.06.1976; OIB: 70677421917; M
8. STJEPAN GRUDENIĆ; HRVAT; MARINBROD, MARINBROD 21; rođ. 15.08.1967; OIB: 80873270960; M
9. ALBERTA CESTARIĆ; HRVATICA; HAĐER, HAĐER 35; rođ. 19.06.1981; OIB: 35016758472; Ž
10. MILAN PAVIĆ; HRVAT; MAJA, MAJA 52; rođ. 05.03.1954; OIB: 00614124654; M
11. MILAN MATIJEVIĆ, ing.; HRVAT; DOLNJAKI, DOLNJAKI 43; rođ. 17.03.1961; OIB: 68177740803; M
12. DUBRAVKA MEDVED; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 131; rođ. 22.03.1977; OIB: 57389376275; Ž
13. TOMISLAV BOBETA; HRVAT; DVORIŠĆE, DVORIŠĆE 18; rođ. 22.04.1985; OIB: 38037040358; M
14. MARKO MUŽA, ing.; HRVAT; GLINA, ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 102; rođ. 30.05.1976; OIB: 86093881769; M
15. DRAGIŠA LONČAREVIĆ; SRBIN; MAJSKE POLJANE, MAJSKE POLJANE 136/C; rođ. 16.09.1982; OIB: 65475213046; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-61
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. DIANA MUŽIĆ; HRVATICA; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 13; rođ. 09.01.1964; OIB: 43915097855; Ž
2. JANKO LIKAR; SRBIN; MALI GRADAC, MALI GRADAC 53; rođ. 11.04.1967; OIB: 96539177548; M
3. KATICA LONČAREVIĆ; HRVATICA; DONJI VIDUŠEVAC, DONJI VIDUŠEVAC 67; rođ. 14.10.1963; OIB: 26952745681; Ž
4. DARKO ŠAJNOVIĆ; HRVAT; MAJA, MAJA 59; rođ. 25.01.1967; OIB: 18811097335; M
5. DUŠAN BALTIĆ; SRBIN; BALINAC, BALINAC 35; rođ. 11.07.1949; OIB: 81445212814; M
6. MIRKO GAŠLJEVIĆ; HRVAT; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 31; rođ. 28.11.1963; OIB: 58790473785; M
7. ZLATKO ŽUTIĆ; HRVAT; GLINA, POKUPLJANSKA ULICA 38; rođ. 01.08.1982; OIB: 59003160532; M
8. MIRELA SLIJEPČEVIĆ; SRPKINJA; ROVIŠKA, ROVIŠKA 12; rođ. 16.07.1983; OIB: 65255330078; Ž
9. PETAR PLOČIĆ; SRBIN; GLINA, FRANKOPANSKA ULICA 5; rođ. 11.11.1934; OIB: 95638647130; M
10. STANKO ERKALOVIĆ; SRBIN; VELIKI GRADAC, VELIKI GRADAC 137; rođ. 02.04.1969; OIB: 41959591479; M
11. ANA MRKOBRADA; HRVATICA; GLINA, FRANKOPANSKA ULICA 59; rođ. 07.04.1953; OIB: 00190038288; Ž
12. BRANKICA POTRKAČ; HRVATICA; GLINA, DVORSKA ULICA 105; rođ. 02.09.1973; OIB: 89560397345; Ž
13. MATEJ MUŽIĆ; HRVAT; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 13; rođ. 27.10.1994; OIB: 01828816110; M
14. GORDANA BOGOVIĆ; SRPKINJA; GLINA, VIDUŠEVAČKA ULICA 2; rođ. 05.11.1968; OIB: 29122713538; Ž
15. SRĐAN ŠIPUŠ; SRBIN; GLINA, ULICA KNEZA BRANIMIRA 10; rođ. 13.03.1963; OIB: 30498460795; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-58
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. MILAN BAKŠIĆ; HRVAT; GLINA, KOZARICA 8; rođ. 21.03.1961; OIB: 14338937670; M
2. FRANJO GLUŠAC; HRVAT; GLINA, PODLUŽJE 1; rođ. 08.10.1951; OIB: 09957167382; M
3. STJEPAN TONKOVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA  6. KOLOVOZA 1995. 34; rođ. 03.05.1959; OIB: 11778861778; M
4. MARINA CERJAK; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 10; rođ. 12.04.1977; OIB: 71954796249; Ž
5. GORDANA CRNKOVIĆ; SRPKINJA; GLINA, JUKINAČKA ULICA 39; rođ. 08.07.1965; OIB: 35940774022; Ž
6. MIODRAG SUKARA; SRBIN; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 36; rođ. 15.01.1936; OIB: 92893070117; M
7. MILAN DAVIDOVIĆ; HRVAT; GLINA, FRANKOPANSKA ULICA 61; rođ. 11.08.1953; OIB: 99202173557; M
8. IVICA ŽUGAJ; HRVAT; ŠATORNJA, ŠATORNJA 12; rođ. 08.07.1983; OIB: 95160935174; M
9. DAMIR GLATKI; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 32; rođ. 22.01.1968; OIB: 30385613556; M
10. BRANKA BAKŠIĆ; SRPKINJA; GLINA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA 16; rođ. 23.08.1961; OIB: 20505755438; Ž
11. IVAN GAJDEK; HRVAT; ŠATORNJA, ŠATORNJA 117; rođ. 02.01.1942; OIB: 52326855706; M
12. STANISLAV MOMČILOVIĆ; SRBIN; GLINA, ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 65; rođ. 27.03.1981; OIB: 26504575874; M
13. MIJO ANČIĆ; HRVAT; MAJA, MAJA 31; rođ. 30.12.1962; OIB: 29880736527; M
14. ZLATKO JELIČIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA FRANJE ŽUŽEKA 16; rođ. 31.10.1966; OIB: 69741153131; M
15. STJEPAN ANTOLOVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA JOSIPA CRNKOVIĆA 17; rođ. 15.10.1952; OIB: 21857548035; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-63
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: IVICA KNEŽEVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. IVICA KNEŽEVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA 11; rođ. 17.11.1953; OIB: 54751788922; M
2. MIRKO KIRIN; HRVAT; GLINA, FRANKOPANSKA ULICA 3; rođ. 07.06.1960; OIB: 96276821351; M
3. MIRKO SUČEC; HRVAT; GLINA, ZAGREBAČKA ULICA 31; rođ. 31.05.1970; OIB: 76406085810; M
4. VLADO ĐAKOVIĆ; HRVAT; GLINA, DOMOBRANSKA ULICA 9; rođ. 08.09.1969; OIB: 19870160868; M
5. MIĆO JURKOVIĆ; HRVAT; GLINA, DVORSKA ULICA 44; rođ. 21.08.1969; OIB: 30254613870; M
6. RUŽICA ZEBA; HRVATICA; GLINA, KOZARICA 30; rođ. 06.02.1994; OIB: 79506328459; Ž
7. MARIO ŠIMUNOVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 68; rođ. 18.05.1989; OIB: 79004869258; M
8. ANTO LUČIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 22; rođ. 19.10.1964; OIB: 94750686163; M
9. NINO BABIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG 17; rođ. 28.01.1978; OIB: 99459201374; M
10. JOSIP GLAVAŠ; HRVAT; GLINA, KOZARICA 3; rođ. 16.06.1974; OIB: 26980092542; M
11. DARIO PAVLIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 5; rođ. 09.10.1974; OIB: 67874806688; M
12. TOMISLAV LIPAK; HRVAT; GLINA, ZATIŠJE 1; rođ. 02.10.1971; OIB: 91882272136; M
13. MIRKO BELČIĆ; HRVAT; GLINA, CRET 6; rođ. 17.09.1965; OIB: 85796118403; M
14. MILAN ČEHULIĆ; HRVAT; GLINA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9; rođ. 11.09.1988; OIB: 73837829103; M
15. MIOMIR MRKOBRADA; HRVAT; GLINA, FRANKOPANSKA ULICA 59; rođ. 31.12.1959; OIB: 19104528516; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-62
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  BORISLAV MEANDŽIJA, RADE VEKIĆ, SINIŠA BAŽDAR, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MILAN MRKALJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. MILAN MRKALJ; SRBIN; GLINA, SISAČKA ULICA 3; rođ. 13.04.1949; OIB: 32851623403; M
2. ADAM MRAKOVIĆ; SRBIN; VLAHOVIĆ, VLAHOVIĆ 85; rođ. 17.07.1948; OIB: 69862729561; M
3. MILAN GRUBOROVIĆ; SRBIN; MALI GRADAC, MALI GRADAC 127; rođ. 15.03.1967; OIB: 21476928090; M
4. MILAN DUKIĆ; SRBIN; GLINA, DVORSKA ULICA 119; rođ. 09.01.1946; OIB: 83521799683; M
5. MILAN MARTINOVIĆ; SRBIN; DRENOVAC BANSKI, DRENOVAC BANSKI 64; rođ. 14.10.1961; OIB: 76719166300; M
6. DRAGA MOMIĆ; SRPKINJA; GLINA, PLITVIČKA ULICA 27; rođ. 12.10.1956; OIB: 90470838132; Ž
7. LAZO MILANKOVIĆ; SRBIN; VELIKI GRADAC, VELIKI GRADAC 114; rođ. 26.10.1978; OIB: 64625650798; M
8. LJUBAN ZRAKIĆ; SRBIN; DONJI KLASNIĆ, DONJI KLASNIĆ 132; rođ. 04.10.1935; OIB: 46602572040; M
9. MILAN MARTINOVIĆ; SRBIN; MARTINOVIĆI, MARTINOVIĆI 63; rođ. 28.07.1953; OIB: 20873520549; M
10. MIĆAN BOROMISA; SRBIN; BRESTIK, BRESTIK 39; rođ. 06.04.1955; OIB: 05478546049; M
11. MILAN LALIĆ; SRBIN; MALI OBLJAJ, MALI OBLJAJ 51; rođ. 02.01.1958; OIB: 11774038243; M
12. ANKA DIVJAKINJA; SRPKINJA; GLINA, ULICA NIKOLE TESLE 57; rođ. 18.01.1954; OIB: 09608508958; Ž
13. NIKOLA SUŽNJEVIĆ; SRBIN; DONJE SELIŠTE, DONJE SELIŠTE 40; rođ. 18.02.1948; OIB: 11538929473; M
14. NEDELJKO SLADOJEVIĆ; SRBIN; MAJSKE POLJANE, MAJSKE POLJANE 104; rođ. 25.10.1954; OIB: 18268450682; M
15. GORDANA SLIJEPČEVIĆ; SRPKINJA; GLINA, HRVATSKA ULICA 6; rođ. 24.06.1949; OIB: 36446044165; Ž

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-59
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  MILAN GRBA, MILAN LONČAREVIĆ, DRAŽENKA BETIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MLADEN POLAK

Kandidatkinje/kandidati:
1. MLADEN POLAK; HRVAT; MAJSKE POLJANE, MAJSKE POLJANE 136/B; rođ. 07.07.1965; OIB: 47737057042; M
2. IVICA KOMAR; HRVAT; GLINA, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNI 5; rođ. 20.10.1960; OIB: 46722208466; M
3. IVICA ČAVLOVIĆ; HRVAT; GLINA, CIGLANSKA ULICA 3; rođ. 15.05.1964; OIB: 70634081851; M
4. VIKTOR IVELJIĆ; HRVAT; GLINA, CRET 7; rođ. 04.10.1969; OIB: 88534339265; M
5. DRAGAN BARUKČIĆ; HRVAT; GLINA, KNINSKA ULICA 24; rođ. 29.10.1981; OIB: 55398452074; M
6. MARKO JOSIĆ; HRVAT; GLINA, CIGLANSKA ULICA 2; rođ. 17.04.1950; OIB: 66111160050; M
7. LJUBICA BIJELIĆ; HRVATICA; GLINA, ULICA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG 7; rođ. 07.11.1964; OIB: 66520350495; Ž
8. MILENA BOŽIĆ; HRVATICA; GLINA, PLITVIČKA ULICA 6; rođ. 09.08.1978; OIB: 12218450924; Ž
9. ZORAN BOŽINOVIĆ; HRVAT; GLINA, DOMOBRANSKA ULICA 21; rođ. 17.03.1974; OIB: 30019332128; M
10. MARGARETA SREMIĆ; HRVATICA; GLINA, ULICA  6. KOLOVOZA 1995. 45; rođ. 22.05.1973; OIB: 23870398091; Ž
11. DRAŽENKO PAVLOVIĆ; HRVAT; GLINA, DOMOBRANSKA ULICA 6; rođ. 21.10.1976; OIB: 79304193545; M
12. ANTO TOMIĆ; HRVAT; GLINA, LOVAČKA ULICA 5; rođ. 07.08.1955; OIB: 33103501772; M
13. MARICA IVELJIĆ; HRVATICA; GLINA, CRET 7; rođ. 06.11.1969; OIB: 94196881386; Ž
14. NIKOLA KRILIĆ; HRVAT; MAJSKE POLJANE, MAJSKE POLJANE 184/A; rođ. 23.09.1952; OIB: 52543173196; M
15. TEREZIJA KLEČINA; HRVATICA; GLINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 63; rođ. 14.08.1974; OIB: 02511947368; Ž

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-60
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ĐURO STOJIĆ; SRBIN; GLINA, ULICA PAVLA LEBERA 9; rođ. 15.02.1955; OIB: 06918463507; M
2. LJUBA VRGA; SRPKINJA; MALI GRADAC, MALI GRADAC 74; rođ. 12.10.1970; OIB: 28019877932; Ž
3. DUŠAN METIKOŠ; SRBIN; BIJELE VODE, BIJELE VODE 105; rođ. 01.09.1954; OIB: 18196129229; M
4. NIKOLA MILJEVIĆ; SRBIN; ŠIBINE, ŠIBINE 15; rođ. 20.08.1951; OIB: 78827353280; M
5. MILOŠ BRANKOVIĆ; SRBIN; BIJELE VODE, BIJELE VODE 114; rođ. 07.04.1945; OIB: 29845744607; M
6. ŽELJKO MANDIĆ; SRBIN; VELIKI GRADAC, VELIKI GRADAC 165/A; rođ. 15.11.1974; OIB: 86099223663; M
7. MIRA NOVAKOVIĆ; SRPKINJA; RAVNO RAŠĆE, RAVNO RAŠĆE 110; rođ. 10.10.1954; OIB: 05955362505; Ž
8. MILAN VUČKOVIĆ; SRBIN; DONJI KLASNIĆ, DONJI KLASNIĆ 184; rođ. 25.07.1955; OIB: 39419642772; M
9. DRAGAN SAMAC; SRBIN; BRESTIK, BRESTIK 98; rođ. 07.09.1978; OIB: 18641457993; M
10. RADOJKA VILIĆ; SRPKINJA; MAJSKI TRTNIK, MAJSKI TRTNIK 20; rođ. 21.09.1967; OIB: 99922094119; Ž
11. ILIJA ŠPANOVIĆ; SRBIN; DRAGOTINA, DRAGOTINA 109; rođ. 02.01.1953; OIB: 23159875232; M
12. BOŠKO GAGIĆ; SRBIN; DONJE SELIŠTE, DONJE SELIŠTE 62; rođ. 17.03.1955; OIB: 50530281310; M
13. MILENA LONČAR; SRPKINJA; MALI OBLJAJ, MALI OBLJAJ 24; rođ. 24.10.1976; OIB: 90695618306; Ž
14. RADOJKA BALTIĆ; SRPKINJA; DONJE SELIŠTE, DONJE SELIŠTE 69; rođ. 27.06.1953; OIB: 62458516207; Ž
15. ZORAN ARBUTINA; SRBIN; MARTINOVIĆI, MARTINOVIĆI 119; rođ. 10.04.1972; OIB: 61483750066; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-64
GLINA, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  ZAVJET ZA HRVATSKU – ZZH, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

ZAVJET ZA HRVATSKU – ZZH
Nositelj liste: IVAN LIPAK

Kandidatkinje/kandidati:
1. IVAN LIPAK; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 32; rođ. 16.05.1948; OIB: 52606353341; M
2. IVO BRADARIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 16; rođ. 03.12.1962; OIB: 53421517390; M
3. SLAVKO CRNKOVIĆ; HRVAT; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 62; rođ. 09.09.1962; OIB: 05661151619; M
4. KRISTINA BUNJAN; HRVATICA; PREKOPA, PREKOPA 36; rođ. 31.07.1977; OIB: 02983290595; Ž
5. MILKA MILOŠIĆ; HRVATICA; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 43; rođ. 13.09.1952; OIB: 56569240008; Ž
6. STJEPAN VRBANAC; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 119; rođ. 27.10.1970; OIB: 53201953785; M
7. IVANKA BRADARIĆ; HRVATICA; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 16; rođ. 01.10.1961; OIB: 96534466705; Ž
8. IVICA PEJKIĆ; HRVAT; GLINA, KNINSKA ULICA 7; rođ. 03.11.1980; OIB: 42311726791; M
9. IVAN HORVATIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 18; rođ. 10.08.1957; OIB: 90144499678; M
10. IVANA VRBANAC; HRVATICA; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 173; rođ. 10.08.1992; OIB: 78312565925; Ž
11. IVAN BRADARIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 16; rođ. 16.12.1994; OIB: 00361254024; M
12. GORAN HORVATIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 18; rođ. 26.11.1982; OIB: 93014064214; M
13. BARA GAJDEK; HRVATICA; ŠATORNJA, ŠATORNJA 98; rođ. 30.03.1952; OIB: 51746066673; Ž
14. ANTUN MILOŠIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 43; rođ. 12.06.1947; OIB: 90429232589; M
15. NIKOLA BABIĆ; HRVAT; MALA SOLINA, MALA SOLINA 119; rođ. 16.12.1936; OIB: 79416951529; M

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-72
GLINA, 03. svibnja 2013.godine

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada GLINE, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositeljica liste: SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ dr.med.
2.    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ
3.    HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ
4.    HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: IVICA KNEŽEVIĆ
5.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MILAN MRKALJ
6.    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MLADEN POLAK
7.    SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ
8.    ZAVJET ZA HRVATSKU – ZZH
Nositelj liste: IVAN LIPAK

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE

KATARINA ŽUK v.r.