Službenik za informiranje: Marin Kaurić, mag. politologije

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • putem pošte na adresu: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, Glina ili neposredno Uredu gradonačelnika Grada Gline na istoj adresi,
  • usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
  • telefonom na broj 044/551-601 ili telefaxom na broj 044/551-637
  • putem elektroničke pošte: marin.kauric@grad-glina.hr