Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gline te nadležnost i kriteriji za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovske stambene jedinice.

Pravo na stambeno zbrinjavanje po ovom Pravilniku mogu ostvariti fizičke osobe određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gline, a koje nemaju riješeno stambeno pitanje na području Grada Gline.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se tijekom godine Povjerenstvu, a ovlaštena osoba za podnošenje prijave je potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice ili njegov poslodavac.

Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba