Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ( Narodne novine, 47/1990.,27/1993. i 38/09),. Zakona o športu ( „Narodne novine“ broj 71/06., 150/08. i 124/10.)  i Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93. i 11/94. i 38/09.) određeno je da Županija, kao i gradovi i općine, donosi godišnji Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te za njegovo provođenje osigurava sredstva iz  Proračuna.

Prema pravilnicima i kriterijima  za sufinanciranje u kulturi, športu  i tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije( točka 2.) ustanove, udruge u kulturi, vjerske zajednice i zainteresirani  pojedinci,športske udruge i udruge u tehničkoj kulturi koje se ne jave na raspisane  pozive za sljedeću godinu gube pravo na sufinanciranje.

Molimo Vas da o ovome obavijestite svoje ustanove, udruge u kulturi, vjerske zajednice, zainteresirane pojedince, športske udruge i udruge u tehničkoj kulturi.

S poštovanjem.

P R O Č E L N I K

Ivan  Lovreković, prof., v.r

Obavijest gradovima i općinama