POZIV
ZA UPIS DJECE
U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
 potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.
 preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja
 potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/staratelja
 dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina – dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 08.05.2017. – 29.05.2017. godine.

Rezultati upisa objavit će se do 05.06.2017. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr).

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se 12. lipnja u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 02.05.2017. godine

Povjerenstvo za provođenje upisa