Temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj: 2176-70-15-01 od 27. kolovoza 2015. godine Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

 

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
  • potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.
  • preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja
  • potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/staratelja
  • dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina – dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 16.05.2016. – 10.06.2016. godine.

Rezultati upisa objavit će se do 20.06.2016. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (https://www.grad-glina.hr).

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se 30. lipnja u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 11.05.2016. godine Povjerenstvo za provođenje upisa

 

Poziv za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Glina za pedagošku godinu 2016./2017.