Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina – dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline
  • potvrda o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.
  • izjava o broju članova domaćinstva
  • potvrda o prosjeku primanja za prethodnih 6 mjeseci od podnošenja prijave za sve zaposlene članove domaćinstva
  • potvrda o iznosu dječjeg doplatka
  • potvrda o ostvarenom prihodu za prethodnu kalendarsku godinu za roditelje koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 15.05.2015. – 05.06.2015. godine.
Rezultati upisa objavit će se do 20.06.2015. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr).
Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu   održati će se 30. lipnja  u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 11.05.2015. godine                                 Povjerenstvo za provođenje upisa

[list type=”arrow”]

[/list]