Temeljem članka 7. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Glina Klasa: 601-01/11-01/16, Urbroj: 2176/20-05-11-1 od 20. svibnja 2011. godine i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o upisu u Dječji vrtić Glina Klasa:601-01/11-011/16, Urbroj:2176/20-02-12-03 od 15. svibnja 2012. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina – dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline
  • potvrda o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.
  • izjava o broju članova domaćinstva
  • potvrda o prosjeku primanja za prethodnih 6 mjeseci od podnošenja prijave za sve zaposlene članove domaćinstva
  • potvrda o iznosu dječjeg doplatka
  • potvrda o ostvarenom prihodu za prethodnu kalendarsku godinu za roditelje koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 20.05.2014. – 10.06.2014. godine. Rezultati upisa objavit će se do 01.07.2014. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr).

U Glini, 15.05.2014. godine

Povjerenstvo za provođenje upisa

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/05/poziv-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-bubamara-glina-za-pedagosku-godinu-2014-2015.pdf” target=”_blank”]POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.[/button]