Temeljem članka 7. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Glina Klasa: 601-01/11-01/16, Urbroj: 2176/20-05-11-1 od 20. svibnja 2011. godine i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o upisu u Dječji vrtić Glina Klasa:601-01/11-011/16, Urbroj:2176/20-02-12-03 od 15. svibnja 2012. godine Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

P o z i v  za upis djece  u “DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA”  za pedagošku godinu 2012./2013.

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih za dijete
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina – dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline
  • potvrda o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.
  • izjava o broju članova domaćinstva
  • potvrda o prosjeku primanja za prethodnih 6 mjeseci od podnošenja prijave za sve zaposlene članove domaćinstva
  • potvrda o iznosu dječjeg doplatka
  • potvrda o ostvarenom prihodu za prethodnu kalendarsku godinu za roditelje koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti

 

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 25.05.2012. – 20.06.2012. godine.

Rezultati upisa objavit će se do 01.07.2012. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr).

U Glini, 24.05.2012. godine                                                  Povjerenstvo za provođenje upisa