Temeljem Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008 i 90/2010) i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole Klasa:601-02/14-03/00313, Ur. Broj:533-28-14-0002 od 25. kolovoza 2014. godine Dječji vrtić Bubamara Glina objavljuje

P O Z I V ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKIH OBVEZNIKA KOJI SU ROĐENI U RAZDOBLJU OD 01. 04. 2008. DO 31.03. 2009. GODINE U PROGRAM PREDŠKOLE (MALE ŠKOLE) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.
Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić – program predškole

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 22.09.2014. – 30.09.2014. godine.
Roditeljski sastanak za djecu obveznika predškolskog programa održati će se 30. rujna u 16.00 sati u prostoru vrtića.

Program predškole počinje sa danom 01. listopada 2014. godine.

U Glini, 15.09.2014. godine

Ravnateljica
Andreja Kuzmić