Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati  jesu: kulturne djelatnosti, obrazovanje, sport i rekreacija, socijalna skrb, briga o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima, te ostale djelatnosti od interesa za Grad Glinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i  vjerske zajednice koje obavljaju djelatnost na području Grada Gline.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni isključivo na  prijavnici koja se može dobiti u Stručnoj službi Grada Gline, Pisarnici Grada Gline  i na internetskim stranicama www.grad-glina.hr .

Na prijavnici može biti samo jedan program. Ukoliko na prijavnici nema dovoljno mjesta za sve podatke koje predlagatelj želi upisati, prijavnici se mogu ti podaci priložiti na posebnom listu papira. U slučaju da predlagatelj predlaže više programa potrebno je za svaki program ispuniti posebnu prijavnicu.

Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti, u protivnom se neće razmatrati, niti će se taj program uvrstiti u Proračun Grada Gline za 2013.g.

Prijedloge programa pripremljene u skladu s ovim pozivom treba slati na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina do zaključno 28. rujna 2012.g.

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati.

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/08/Poziv-za-predlaganje-programa-za-2013-.pdf” target=””]Poziv za predlaganje  programa javnih potreba za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/08/PRIJAVNICA-za-2013-g.doc” target=””]PRIJAVNICA za 2013.g[/button]