Poziv za predlaganje  programa javnih potreba za 2013. godinu Poziv za predlaganje  programa javnih potreba za 2013. godinu
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati  jesu: kulturne djelatnosti, obrazovanje, sport i rekreacija, socijalna... Poziv za predlaganje  programa javnih potreba za 2013. godinu

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline te koja će se sufinancirati  jesu: kulturne djelatnosti, obrazovanje, sport i rekreacija, socijalna skrb, briga o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima, te ostale djelatnosti od interesa za Grad Glinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i  vjerske zajednice koje obavljaju djelatnost na području Grada Gline.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni isključivo na  prijavnici koja se može dobiti u Stručnoj službi Grada Gline, Pisarnici Grada Gline  i na internetskim stranicama www.grad-glina.hr .

Na prijavnici može biti samo jedan program. Ukoliko na prijavnici nema dovoljno mjesta za sve podatke koje predlagatelj želi upisati, prijavnici se mogu ti podaci priložiti na posebnom listu papira. U slučaju da predlagatelj predlaže više programa potrebno je za svaki program ispuniti posebnu prijavnicu.

Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti, u protivnom se neće razmatrati, niti će se taj program uvrstiti u Proračun Grada Gline za 2013.g.

Prijedloge programa pripremljene u skladu s ovim pozivom treba slati na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina do zaključno 28. rujna 2012.g.

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati.

Poziv za predlaganje  programa javnih potreba za 2013. godinu PRIJAVNICA za 2013.g

 

 

 

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.