LAG Zrinska gora – Turopolje poziva sve lokalne dionike – volontere na akciju sadnje sadnica hrasta lužnjaka.

Akcija pošumljavanja će biti 22.11.2023. godine u trajanju 8-15 sati na području Turopoljskog luga.

Okupljanje će biti u 8 sati kod lugarnice Čardak odmah uz kaznionicu u Turopolju. Potrebno se je terenski obući (radne rukavice i čizme).
Osigurani su alat, sadnice i stručni nadzor.

Akcija pošumljavanja se provodi u sklopu projekta „Pluća turopoljskog kraja“ koji je odabran kroz natječaj 10. Inin Zeleni pojas, a projekt uključuje sadnju ukupno 7 300 sadnica hrasta lužnjaka na području Turopoljskog luga.

Molimo sve zainteresirane dionike koji žele doprinijeti očuvanju prirodnog bogatstva i smanjenju CO2  na području Turopolja kao i očuvanju kopnenih vrsta životinjskog svijeta koja nastanjuju šume Turopoljskog luga i okolice  da se odazovu i sudjeluju u akciji pošumljavanja.

Zbog organizacije akcije molimo sve zainteresirane dionike da se prijave do 17.studenog 2023. u 14 sati  (dostaviti ime, prezime i kontakt telefon ili e-mail adresu) na:

lagzrinskagoraturopolje@gmail.com

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj: 091 604 8530 ili dolaskom u Područni ured Vukovina (Stara cesta 14)