Grad Glina i ove godine organizira Advent u Glini, za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program.

Pozivaju se zainteresirane udruge, kao i pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode (registrirani za ugostiteljsku djelatnost), da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji koja će se održati od 17. prosinca 2023. do 14. siječnja 2024.

Prijave se zaprimaju do 13. prosinca 2023., do 15.30 sati u Odsjeku za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2, ili putem e-maila: gradonacelnik@grad-glina.hr