REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-37

Glina, 17. srpanj 2018.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 

 

 1. srpnja 2018.g. (ponedjeljak) s početkom u 15.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Upoznavanje s radom Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o

Izvjestitelj: Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist., direktorica Agencije za razvoj Grada  Gline d.o.o.

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu 

3.a     3.b   3.c

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

6.a     6.b

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

 

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati predsjedniku Gradskog vijeća ili na telefon broj 044/551-604.

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK                            

                                                                GRADSKOG VIJEĆA                     

                                                          

                                                            Željko Šešerin, struč.spec.crim.      

 

..