KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-33

Glina, 4. svibanj 2018.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

11. svibnja 2018.g. (petak) s početkom u 15,00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Izvješće Mandatnog povjerenstva

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: mr.sc. Mladen Klasnić, dipl.ing., Hidroplan d.o.o., Zagreb

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati predsjedniku Gradskog vijeća ili na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Željko Šešerin, struč.spec.crim.