REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D G L I N A

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-23

Glina, 05. veljača 2018.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

12. veljače 2018.g. (ponedjeljak) s početkom u 15.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća

  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktorica »Komunalca Glina« d.o.o. Suzana Piškor-Radočaj

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva »Vodovod Glina« društvo s ograničenom odgovornošću

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradsko vijeće izabrani s liste grupe birača iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje

od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Željko Šešerin, struč.spec.crim.