Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2176/20-01-18-46 Glina, 22. studeni 2018   Na temelju članka 58. stavka 1. i... Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2176/20-01-18-46
Glina, 22. studeni 2018

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18 ) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
29 . studenog 2018.g. (četvrtak) s početkom u 9.00 h
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

1. Upoznavanje s aktivnostima koje Gradsko društvo Crvenog križa Glina u
suradnji s Gradom Glinom provodi vezano za skrb i pomoć starijim i nemoćnim osobama na području Grada Gline
Izvjestitelj: Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Glina Alberta Cestarić

2. Upoznavanje s radom i poslovnim planovima Drvnog centra Glina d.o.o.
Izvjestitelj: direktor Drvnog centra d.o.o. Elmor Baraković dipl.oec.

3. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća

4. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama urbanističkog plana
uređenja Grada Gline i Provođenja postupka stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević<