Ad. 08. - Prijedl. Odl. o izmj. Odl. o raspor. sred. za fin. pol. str. i nez. vijeć.