Ad. 04. Prjedl. Odluke o plaći gradon i zamjenika grad. i drugih dužn.