REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-14-21
Glina, 13. studeni 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 17. studenog 2014.g. (ponedjeljak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI   RED

  1. Imenovanje Gradskog povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.