REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Glina, 24. prosinac  2013.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

31. prosinca 2013.g. (utorak) s početkom u 10,00 h
u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 6. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu
 7. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014. godini
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
 10. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću
 11. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-proracuna-za-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/komunalni-program-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-gradnje-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-utroska-sumskog-doprinosa-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-zastite-kulturnih-dobara-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-utrosku-sredstava-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-utroska-sredstava-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-za-2014-g1.pdf” target=”_blank”]Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izjava-o-osnivanju-obrazlozenje-dopis-vodovod-glina-d.o.o.pdf” target=”_blank”]Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-zeljezara.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-jukinac-i.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-jukinac-ii.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-zvonimirova.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini[/button]