REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-14-5
Glina, 17. srpanj 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 25. srpnja 2014.g. (petak) s početkom u 16.00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća
  3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Glina za 2014.g.
  4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Glina
  5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Gline
  7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova radnog tijela za izradu prijedloga mreže mjesnih odbora
  8. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.