POZIV: 4. sjednicu Gradsko vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g. POZIV: 4. sjednicu Gradsko vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Glina, 12. prosinac  2013. Na temelju članka 59. stavak... POZIV: 4. sjednicu Gradsko vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

Glina, 12. prosinac  2013.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 19. prosinca 2013.g. (četvrtak) s početkom u 14,30 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini
 4. Prijedlog Izmjena  i dopuna Proračuna Grada Gline za 2013. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2013. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013. godinu
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013.g.
 12. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 16. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu
 17. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014. godini
 18. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 19. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
 20. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću
 21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja mosta BEJLI M-2, tip DJ 11
 22. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline
 23. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
 24. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini
 25. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini
 26. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini
 27. Odluka o ustrojavanju  Motriteljsko – dojavne službe za područje Grada Gline
 28. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2013.g.
 29. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2014.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Glušac, dipl.oecc.,v.r.

prijedlog-plana-razvojnih-programa-za-2014-2016

prijedlog-izmjena-i-dopuna-plana-razvojnih-programa-za-2013

prijedlog-obrazlozenja-uz-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2013

prijedlog-obrazlozenja-uz-proracun-za-2014

prijedlog-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-za-2014

Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline

Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2013. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2013. godini

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013. godinu

Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu

Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu

Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja mosta BEJLI M-2, tip DJ 11

Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline

Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini

Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini

Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini

Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.