REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Glina, 28. svibanj 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 03. lipnja 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća
  2. Polaganje prisege gradonačelnika Grada Gline i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
  3. Poslovanje trgovačkog društva „Komunalac Glina“ d.o.o. u periodu 2009. do danas
  4. Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalac Glina“ d.o.o.
  5. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.