REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D  G L I N A

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

26. siječnja 2017.g. (četvrtak) s početkom u 16.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća

  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Grudenić