REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2176/20-02-16-57

Glina, 8. srpanj 2016.

          Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

           13. srpnja 2016.g. (srijeda) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                          DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 4. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

5. Prijedlog Odluke o obustavi Odluke za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

6. Prijedlog Odluke o V. Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Glini

Predlagatelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća