REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2176/20-02-15-48
Glina, 9. prosinac 2015.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 15. prosinca 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju
    • Predlagatelj: zamjenik gradonačelnika Grada Gline
    • Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr. med.