REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2176/20-02-15-45
Glina, 6. studeni 2015.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 12. studenog 2015.g. (četvrtak) s početkom u 14.00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline
 3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline
 4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
  • Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika Grada Gline
  • Izvjestitelj: predstavnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, predstavnik Stručne službe Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr. med.