REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2176/20-02-15-41
Glina, 9. rujan 2015.godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 15. rujna 2015.g. (utorak) s početkom u 16.00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline
 3. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva »Vodovod Glina« d.o.o.
  • Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za financije i proračun
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 8. 8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje povijesnih činjenica za razdoblje 1941.-1947. godine
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 9. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Gline za razdoblje 1. srpanj do 31. prosinac 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Gline
 10. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Gline za razdoblje 1. siječanj do 30. lipanj 2015.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med.