REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-15-32
Glina, 12. ožujak 2015.godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 17. ožujka 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Predlažem sljedeći

DNEVNI   RED

 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  • Izvjestitelj: v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  • Izvjestitelj: v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 4. Izvješće ravnateljice o radu Knjižnice i čitaonice Glina
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: ravnateljica Knjižnice i čitaonice Glina
 5. Izvješće ravnateljice o radu Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2015.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline
  • Izvjestitelj: v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
 7. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Gline
 8. Osnivanje tvrtke „Vodovod“ Glina
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: direktor „Komunalca Glina“ d.o.o./gradonačelnik
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za socijalna pitanja i mjesnu samoupravu
  • Izvjestitelj: Povjerenstvo za socijalna pitanja i mjesnu samoupravu.
 10. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Glina za 2015.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Glina
  • Izvjestitelj: v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.