Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje
Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje  Poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti  Testiranje za diplomiranog... Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje

 Poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti

 Testiranje za diplomiranog knjižničara obavit će se u petak, 4.12.2015. godine u Knjižnici i čitaonici Glina od 8,00 sati.

KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA
Stjepana i Antuna Radića 10
44400 Glina
tel./ fax.: 044/ 882-844
e-mail: kicglina@hi.htnet.hr
KLASA: 610-05/15-01/33
URBROJ: 2176-95-15-1

Glina, 1.12.2015.

Na temelju članka 60. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina ravnateljica Knjižnice i čitaonice Glina donosi sljedeću:

ODLUKU

I.  Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme u sastavu:

  1. Bojan Dadasović, dipl. iur. predsjednik povjerenstva
  2. Mare Bobeta, članica povjerenstva
  3. Ivana Bešlić Lukač, članica povjerenstva

II.  Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • priprema i provodi postupak natječaja za prijam na radno mjesto diplomirani knjižničar
  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
  • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
  • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:
Suzana Šantek, dipl. bibl.