Gradonačelnik Stjepan Kostanjević i direktorica Komunalca Glina d.o.o. Suzana Piškor- Radočaj na potpisivanju ugovora vrijednog 8 milijuna kuna
Hvala #Vladi RH
#Vlada RH je na prošlotjednoj sjednici donijela Zaključak kojim Fond osigurava financijsku pomoć, nakon čega je resorno ministarstvo donijelo Plan sa definiranim aktivnostima gospodarenja otpadom nakon potresa, a koje je u kratkom vremenu potrebno provesti u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Komunalnim društvima Siska, Petrinje i Gline Fond će dodijeliti 8 milijuna kuna, a 200 tisuća kuna avansa će već sutra biti uplaćeno na njihove račune.
Cilj je da se što veća količina korisnog otpada uputiti na daljnju obradu, a ne da završi na odlagalištima otpada