Danas, 10. kolovoza 2016. godine u Gradskoj upravi gradonačelnik Grada Gline Stjepan Kostanjević potpisao je Ugovore sa  Udrugama civilnog društva o pružanju financijske podrške programima odnosno projektima koji će doprinijeti  zadovoljavanju javnih potreba.

Ove godine Grad je za navedene programe osigurao 170.000,00 kn.