Danas, 10.05.2019. g. u Gradskoj vijećnici, gradonačelnik Grada Gline Stjepan Kostanjević potpisao je Ugovore s udrugama civilnog društva o pružanju financijske podrške programima odnosno projektima koji će doprinijeti zadovoljavanju javnih potreba.