Popis ostalih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.2022.-31.10.2022.