Popis ostalih ugovora sklopljenih u periodu od 01.01.2022.-30.06.2022.