Popis ostalih ugovora sklopljenih u periodu 01.01.2019.-30.09.2019.