Popis ostalih ugovora sklopljenih u 2018. godini – stanje 30.06.2018.